Hình học 6

Giáo viênThạnh 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay
Chương 1Số hữu tỉ - Số thực
Tiết 1Tập hợp Q các số hữu tỉ
Tiết 2Cộng trừ các số hữu tỉFree Preview

1.MỤC TIÊU:

1.1.Kiến thức:

+HS nắm vững quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ.

+HS biết quy tắc chuyển vế trong tập hợp Q.

1.2.Kỹ năng:

+Làm thành thạo các phép tính cộng, trừ số hữu tỉ.

+Biết áp dụng quy tắc chuyển vế.

1.3.Thái độ:

-Rèn tính cẩn thận ,chính xác

-Giáo dục lòng yêu thích bộ môn

2.TRỌNG TÂM:

-Nắm được cộng, trừ các số hữu tỉ.

-Vận dụng quy tắc chuyển vế để giải bài tập.

3.CHUẨN BỊ:

3.1.GV: +Giáo án + SGK + SBT

+Bảng phụ, phấn màu.

3.2.HS: +SGK + SBT + Dụng cụ học tập

+Ôn tập các kiến thức: Cộng, trừ phân số.

4.TIẾN TRÌNH:

Tiết 3Nhân chia các số hữu tỉ
Kiểm tra trắc nghiệm
Chương 2Hàm số và đồ thị
Tiết 4 Đại lượng tỉ lệ thuận
Tiết 5Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.